DESIGN, RESEARCH & DEVELOPMENT

FOR BETTER ENVIRONMENT

IDEXER AB is working on its own projects and as a consultant in design, vision and illustration. We have, together with various customers and partners developed several successful products. Our process is based on a defined need in the market and customer's goals, vision and core values. With this in mind, along with creativity, empathy, dedication, technical interest, customers aim, ergonomics, experience, curiosity and hard work, we have succeeded with many products. Working with Idexer is through our smallness to get direct feedback, we have a network, but everything is directly linked. Transparency!


As consultants, we work with industrial design and illustration. As you can see under "History", we have great experience in design, project, management, marketing and in general to get good products on the market.

IDEXER AB arbetar med egna projekt och som konsulter inom design, vision och illustration. Vi har tillsammans med olika kunder och partners tagit fram flera framgångsrika produkter. Vår process baseras på ett definierat behov på marknaden och kundens mål, vision och kärnvärden. Med detta för ögonen tillsammans med kreativitet, empati, målmedvetenhet, tekniskt intresse, kundorentering, ergonomi, erfarenhet, nyfikenhet och hårt arbete har vi lyckats med många produkter.
Att arbeta med Idexer är genom vår litenhet att få direktrespons, vi har ett nätverk men allt är direktkopplat. Transparant!


Som konsulter arbetar vi med industridesign och illustration.
Som du kan se under fliken ”Historia” har vi stor erfarenhet av design, projekt, ledning, marknad och att över huvud taget få ut bra produkter på marknaden.