Without history, we have no future

Utan någon historia har vi ingen framtid

History teaches us to take responsibility and provide experience to meet various problems. We get perspective and it gives us deeper insight into the world around us.

Historia lär oss ta ansvar och ger erfarenhet att möta olika problem. Vi får perspektiv och den skänker oss fördjupade insikter i världen runt omkring oss.

In the 1970s I worked as an illustrator at Volvo and later as a designer at the Luxor Industri AB and Volvo AB.
In the 1980s I started the company Söderholm Design. Stiga, Saab, Volvo and Esab were my main customers.
In the 1990s I managed the Söderholm Design Company until 1998 when I got the opportunity to start Semcon design department.
2000s, I was responsible for Semcon Design as Design Manager until 2005. Then I formed, together with Kenneth Magnusson, Dacat AB where I was responsible for the design department with projects in our studio, and to help our clients with resources in their studios.
In the 2010s, I was Design Manager at Dacat until 2012 when I started Idexer AB

1970-talet jobbade jag som tecknare på Volvo och senare som designer på Luxor och Volvo.
1980-talet drev jag företaget Söderholm Design. Stiga, Saab, Volvo och Esab var mina huvudsakliga kunder.
1990-talet drev jag företaget Söderholm Design och 1998 startade jag Semcons designverksamhet.
2000-talet ansvarade jag först för Semcon Design som Design Manager för att 2005 tillsammans med Kenneth Magnusson bilda Dacat AB där jag ansvarade för designverksamheten.
2010-talet var jag designansvarig på Dacat fram till 2012 då jag startade Idexer AB.

Volvo V70 Ambulans byggs av Nilssons Special Vehicles.

Det här projektet var mycket framgångsrikt och snabbt. På Dacat var vi ansvariga för både design, formbestämning och konstruktion. Skåpet är tillverkat i kolfiberkomposit och all belysning är Led då ett mål var att reducera vikten i och med att fordonen förses med mer medicinsk utrustning.

Breas Vivo60 ventilator.

De tidigare framgångarna med iSleep och Vivo ledde till att vi på Dacat fick uppdraget att designa en mer avancerad ventilator, även för livsuppehållande användning.

PARKER HANNIFIN IQAN. Manöverspakar för skogsmaskiner, grävare och andra maskiner med höga krav på precision, kvalitet och tuffa förhållanden.