Utan någon historia har vi ingen framtid

Without history, we have no future

Historia lär oss ta ansvar och ger erfarenhet att möta olika problem. Vi får perspektiv och den skänker oss fördjupade insikter i världen runt omkring oss.

In the 1970s I worked as an illustrator at Volvo and later as a designer at the Luxor Industri AB and Volvo AB.
In the 1980s I started the company Söderholm Design. Stiga, Saab, Volvo and Esab were my main customers.
In the 1990s I managed the Söderholm Design Company until 1998 when I got the opportunity to start Semcon design department.
2000s, I was responsible for Semcon Design as Design Manager until 2005. Then I formed, together with Kenneth Magnusson, Dacat AB where I was responsible for the design department with projects in our studio, and to help our clients with resources in their studios.
In the 2010s, I was Design Manager at Dacat until 2012 when I started Idexer AB

1970-talet jobbade jag som tecknare på Volvo och senare som designer på Luxor och Volvo.
1980-talet drev jag företaget Söderholm Design. Stiga, Saab, Volvo och Esab var mina huvudsakliga kunder.
1990-talet drev jag företaget Söderholm Design och 1998 startade jag Semcons designverksamhet.
2000-talet ansvarade jag först för Semcon Design som Design Manager för att 2005 tillsammans med Kenneth Magnusson bilda Dacat AB där jag ansvarade för designverksamheten.
2010-talet var jag designansvarig på Dacat fram till 2012 då jag startade Idexer AB.

VOLVO S80 Limosine. Interiör och exteriör design för Hollands Kungahus.

ESAB Caddy. Under tiden på Dacat fortsatte arbetet med att designa nya svetsar. Den här Caddy-serien är moduluppbyggd med både växelströms- och likströmssvetsning med eller utan skyddsgas och kylare.

 

Breas iSleep och Vivo serie. Ventilatorer och CPAP för att motverka sömnapné och dess orsaker och biverkningar. Många nya designelement infördes som dess vinklade front som gör att såväl patient som vårdare kan avläsa och sköta apparaten. Inbyggd klocka. Inbyggd fuktare med vattenbehållare. Filterhållare och ett handtag utformat så att det möjliggör att en person kan bära 4 apparater. Interaktionen med apparaten var helt ny och ergonomisk. Försäljningsvolymen ökade mer än 400% jämfört med tidigare modell och produktionskostnaden minskade med mer än 15% genom bland annat enklare montering.

 

VOLVO S60 och V70. Design av lättmetallhjul för Volvo Personvagnar.

 

Pullmax plåtbearbetningsmaskiner.

Qualisys Oqus Motion Capture kamera. En världsledande Mocap som har stort användningsområde inom filmindustrin, medecinsk analys och rehab, offshore, idrott med flera. http://www.qualisys.com/

 

Sensistor
Läcksökningsinstrument H2000. Metoden används idag världen över inom en mängd olika branscher och applikationer

http://www.sensistor.se/

Cachguard mynt och sedelmantering i detaljhandeln. På Semcon tog vi fram ett system åt Cachguard för Euro-marknaden. Det var baserat på systemet för den svenska marknaden men skulle kunna hantera dubbelt så många mynt. Genom kreativitet, enkel mekanik och Cachguards beprövade elektroniklösning löste vi problemet utan att höjden blev oergonomisk för alla olika kunder och inga extra fördyrande lösningar för att flytta upp mynten behövdes.

 

 

HTC designskiss
HTC åkbar golvslipmaskin med inbyggda dammsugare.