If price and function are the same, always the product with the best design win!

Om pris och funktion är likvärdigt är det alltid produkten med bäst design som vinner!

Design, what do we mean by that?
Today, both fashion and technology is design. For us, design is the whole of a product. This means that it is useful, ergonomic, profitable, well-liked, producible and stylish for the buyer.
Our process is based on a defined need in the market and customer's goals, vision and core values. With this in mind, along with creativity, empathy, dedication, technical interest, customer aim, ergonomics, experience, curiosity and hard work, we have succeeded with many products.
Today we work with small and medium-sized Swedish companies. We have received several Swedish and international design prizes and awards.

Design, vad menar vi med det?
Idag är både mode och teknik design. För oss är design helheten av en produkt. Det innebär att den är användbar, ergonomisk, lönsam, omtyckt, producerbar och snygg för köparen.
Vår process baseras på ett definierat behov på marknaden och kundens mål, vision och kärnvärden. Med detta för ögonen tillsammans med kreativitet, empati, målmedvetenhet, tekniskt intresse, kundorentering, ergonomi, erfarenhet, nyfikenhet och hårt arbete har vi lyckats med många produkter.
Idag arbetar vi med små och medelstora svenska företag.  Vi har erhållit flera internationella och svenska designpriser och utmärkelser.

QUALISYS MIQUS Camera

The all-new Miqus camera is our smallest and most refined motion capture camera yet. It fits everything you need for your next motion capture project in a small and lightweight camera body..

Motion capture for small and large projects

Just like the Oqus, the Miqus cameras are designed to capture accurate mocap data with very low latency. This makes the Miqus suitable for a wide range of applications. From small 3-camera educational systems up to arge projects with +100 cameras

With Daisy-chaining and combined Power and Ethernet, setting up a mocap system has never been easier. The new connector means that you only need to connect cameras with a single cable that carries both data and power. And since you can daisy-chain up to ten Miqus cameras with a single power adapter, it means less cables than any other mocap system.ducational systems up to large projects with +100 cameras.

See mor on Qualisys.com

 

 

Car-O-Liner CTR 7

The next generation of spot welding for vehicle repairs.

 Nästa generations punktsvets for fordonsreparationer.

Se film

 

ISON HI-FI högtalare

Made in Sweden by Ison Audio AB

Premium Hi-Fi for conscious and discerning gourmets.

Tillverkad i Sverige av Ison Audio AB

Premium Hi-Fi för medvetna och kräsna finsmakare

 

RZ Riboverken

Furniture, bike racks and bins for town and park in robust quality. Made with precision and environmentally conscious sustainable construction.

Möbler, cykelställ och papperskorgar för stad och park i robust kvallitet. Tillverkade med precision och miljömedveten hållbar konstruktion.

 

Car-O-Liner Point X mätutrustning

Fast and accurate injury analysis measurement with documentation capabilities PointX ™ draws its strength from the new generation technology, both handheld measuring arm and software. The lightweight, efficient and easy to use measuring arm, combined with Car-O-Data, the world's most extensive database for the vehicle, giving you an affordable measurement system that allows you to quickly and accurately target measuring points. Constructed in super-light carbon fiber, PointX measuring arm makes it easier for technicians to maneuver completely around the vehicles. Not only is PointX easy to use, it is also compatible with Vision2 Software, a photo-based system that controls the entire repair process. With Car-O-Data, Vision2 software and PointX your technicians will be able to offer the highest quality of diagnosis for your customers.

Snabb och korrekt skadeanalys-mätning med dokumentationsförmåga
PointX ™ hämtar sin styrka från nya generationens teknik, både med handhållen mätarm och programvara. Den lätta, effektiva och lättanvända mätarmen, i kombination med Car-O-Data, världens mest omfattande databas för fordon, ger dig ett prisvärt mätsystem som gör att du snabbt och exakt rikta mätpunkter.
Konstruerad i superlätt kolfiber, gör PointX mätarm det enkelt för teknikerna att manövrera helt runt fordonen. Inte bara är PointX lätt att använda, den är också kompatibel med Vision2 Software, ett fotobaserat system som styr hela reparationsprocessen. Med Car-O-Data, Vision2 programvara och PointX dina tekniker kommer att kunna erbjuda högsta kvalitet av diagnos för dina kunder.

 

INFICON Sensistor Sentrac.

To make it easier for you to choose, INFICON have developed the leak detector Sensistor Sentrac, with greater dynamic range and great tolerance to high concentrations of trace gas. The instrument is based on the proven Sensistor technology with diluted hydrogen as tracer gas. Sensistor Sentrac can detect and locate leaks with a size variation of ten decades. Locating leaks the production and maintenance situations has never been easier. Sensistor Sentrac perfectly suited for demanding industrial applications where it is important to quickly locate leaks and where leak testing in the production flow must not be obstructed by the occasional large sprgaslckage. instrument detects leaks of very different size and are ideal for leak testing of products to hold tight for liquids.

För att göra det lättare för dig att välja, har INFICON utvecklat läcksökaren Sensistor Sentrac, med större dynamiskt
omfång och stor tolerans för höga koncentrationer av spårgas. Instrumentet är baserat på den väl beprövade
Sensistor-teknologin med utspädd vätgas som spårgas.
Sensistor Sentrac kan detektera och lokalisera läckor med en storleksvariation på tio dekader. Att lokalisera läckor
i produktions- och underhållssituationer har aldrig varit enklare.
Sensistor Sentrac passar perfekt i krävande industriella tillämpningar, där det är viktigt att snabbt kunna lokalisera
läckor och där läcktestningen i produktionsflödet inte får hindras av enstaka stora spårgasläckage. Instrumentet
detekterar läckor av mycket varierande storlek och är idealiskt för täthetsprovning av produkter som ska hålla tätt för vätskor.

 

Under the heading "Historia "you can find several previous design projects
Under rubriken "Historia " hittar du flera tidigare designprojekt